Så förebygger och bekämpar du ett angrepp från skadedjur i garderoben

Klädesmal och pälsänger. Upptäcker du titt som tätt nya hål på dina kläder? Då är risken stor att du drabbats av mal eller pälsänger. Oroa dig inte – det är inget ovanligt men kan kräva en del arbete att få bukt med. Läs Washaways kompletta guide till hur du får bukt med skadedjur i garderoben nedan.

Skydda dina kläder mot angrepp från mal och pälsänger

Klädesmal, pälsmal eller pälsänger?

Grundläggande för att få bukt med skadedjursangreppet är att ta reda på vad det är för skadedjur som hittat in i garderoben. Svaret om det är mal eller pälsänger hjälper dig sedan för att veta hur du ska bekämpa skadedjuret. 

Undersök skadorna på dina kläder: är det en tydlig kant på hålet är det en pälsängerlarv som angripit ditt klädesplagg – om det istället är ludd runt hålets kant är det en klädesmalslarv. Skillnaden mellan pälsmal och klädesmal är att pälsmal bara angriper päls.

 

Så förebygger du angrepp från mal

Mal kommer typiskt sett in i våra hem och garderober under våren då dörrar och fönster står öppna för att vädra. Kläckningssäsongen (då risken för angrepp på dina kläder är som störst) är under sena våren och sommaren.

  1. Förvara endast rena kläder i garderoben. Skadedjur trivs inte lika bra i nytvättade kläder. Tvättar du inte inte ömtåliga ylleplagg efter varje användning, kan det vara av större vikt att använda avvisande produkter såsom rödcederträprodukter och malfällor
  2. Städa regelbundet, piska matta utomhus eller lämna in för tvätt regelbundet. Detta är särskilt viktigt om mattan är av naturmaterial
  3. Rengör garderober grundligt med jämna mellanrum och skaka då ur plagg, dammsug och torka rent
  4. Var försiktig med vädringen. Om du inte aktivt bekämpar malar med fällor eller rödceder bör du vara försiktig med vädring och helst använda insektsnät vid vädring. Var extra vaksam sommarmånaderna då malar är mest aktiva och använd gärna fällor för att fånga malfjärilar som hittat in

 

Bekämpa mal om skadan redan är skedd

Ett angrepp går ofta att stoppa om det upptäcks i tid. Så här gör du:

  1. Städa och tvätta kläder och andra textilier
  2. Bekämpa med malmedel som insektssprej eller rödcederoljesprej längs med lister och på liknande platser där mallarver ofta gömmer sig
  3. Stoppa vidare spridning med hjälp av malfällor som fångar eventuella malfjärilar som klarat sig undan städning och bekämpning
  4. Förebygg genom att sätta in rödcederträprodukter eller malfällor i din klädförvaring
  5. Se över förvaring, använd till exempel vakuumförvaring eller förslutningsbara plastbackar för vintergarderoben. För vädringsfönster är det också bra att ha insektsnät
  6. Upprepa bekämpningsåtgärderna (1-2) igen efter en månads tid

 

Hur fungerar rödcederträ och andra typer av malfällor?

Washaway hjälper dig skydda dina textilier med hjälp av effektiva och prisvärda bekämpningsprodukter såsom rödcederträprodukter och feromonfällor. Du hittar produkterna i sortimentet för klädvård. Har skadan redan skett erbjuder vi under April månad upp till 50% rabatt på lagning av hål. När det kommer till rödcederträprodukter är det dess naturliga eteriska olja med sin starka arom som bl.a. malar, pälsängrar och silverfiskar undviker. Rödcederträ innehåller inga tillsatser, är helt naturligt och giftfritt. I vissa fall utvinner och koncentreras själva oljan för att få maximal effekt.

Mottlock malfälla avger feromoner som lockar vuxna klädesmal och pälsänger. Det är dock bara de nykläckta larverna som skadar dina kläder (vuxna djur har inte ens någon mun). En enda vuxen klädesmal kan dock lägga upp till 1 000 ägg som sedan blir till mallarver som äter på dina kläder. Det är således en god idé att försöka stoppa angreppet redan innan det vuxna djuret hinner lägga ägg. Malfällor fyller två syften; det ena är att fånga eventuella enstaka malfjärilar som kommer in i hemmet (typiskt sett under vår och sommar) innan de hinner föröka sig och man som följd får malangrepp. Det andra syftet är att ge en tidig indikation på ett eventuellt malangrepp så att man kan vidta åtgärder och slippa skada på kläder samt få en chans att agera i tid och slippa att malproblemet hinner växa sig stort och sprida sig.

Om det redan finns mallarver som angripit kläder räcker inte malfällor – då krävs ordentlig städning och troligtvis bekämpning med t.ex. rödceder spray eller rödcederträ.